Tin tức

Quy chế mới về kinh doanh thép xây dựng

Bộ Thương mại vừa ban hành quy chế kinh doanh thép xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thép xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế. Theo đó, nhà cung ứng chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hoạt động kinh doanh, chất lượng và giá bán lẻ thép xây dựng do mình cung ứng trên thị trường

Thanh tra giá thép xây dựng

Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính lập tổ liên ngành để thanh tra các doanh nghiệp ngành thép. Nguyên nhân là đã có nhiều biện pháp hạ nhiệt thị trường được đưa ra, song giá thép vẫn đứng ở mức cao, gây tác động xấu tới nền kinh tế.