Tin tức

Thép xây dựng và ống thép tiêu thụ mạnh trong 6 tháng đầu năm

hung thanh phat

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ thép của các công ty thành viên trong 6 tháng đầu năm 2014. 

Theo đó, về mảng sản xuất và bán hàng thép xây dựng, tính chung 6 tháng năm 2014, các doanh nghiệp toàn VSA sản xuất được hơn 2,4 triệu tấn thép xây dựng so với 6 tháng đầu năm 2013 tăng 8,09% (tương ứng tăng 82.631 tấn) . 

Tổng số thép bán được của các công ty trong VSA 6 tháng đầu năm 2014 là 2.462.081 tấn, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 8,39%.

Tổng lượng phôi thép tồn ở các công ty sản xuất thép cùng với phôi thép sản xuất trong nước và nhập khẩu trong tháng 6/2014 xấp xỉ 500.000 tấn, hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu phôi cho các nhà máy cán thép trong nước. 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động sản xuất thép xây dựng của các doanh nghiệp thành viên VSA có sự biến động tăng so với cùng kỳ năm 2013 như sản xuất & bán hàng thép xây dựng trong 6 tháng đạt lần lượt là 108,09% và 108,39% và lượng thép bán ra của các công ty tăng nhiều hơn lượng thép được sản xuất trong kỳ.

Tính đến hết tháng 6/2014, thị phần giữa các khối doanh nghiệp cũng có sự thay đổi so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, thị phần của Vnsteel và LD với Vnsteel trong năm 2014 đều bị thu hẹp so với cùng kỳ năm 2013, duy nhất chỉ có các doanh nghiệp ngoài có sự mở rộng thị phần. Một số doanh nghiệp như Thép Hòa Phát, Thép Việt Đức, SSE, Pomina,… có mức tăng trưởng (%) cao trong năm 2014 so với cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất và bán hàng ống thép, cả sản xuất và bán hàng ống thép 6 tháng đầu năm 2014 tăng trưởng cao so với 6 tháng đầu năm 2013 lần lượt là 35,27% và 32,91%. Các doanh nghiệp ống thép trong VSA trong 6 tháng đầu năm 2014 bán ra được 495.438 tấn, tăng 32,91% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Lượng tồn kho đến 30/06/2014 đạt 22.684 tấn. 

VSA cho biết, một số công ty có lượng ống thép hàn bán ra trong 6 tháng đầu năm 2014 có sản lượng tăng cao xếp lần lượt theo % tăng so với cùng kỳ năm trước như là: CTCP Thép Nam Kim (126,88%), CTCP Tập đoàn Hoa Sen (116,98%), Công ty TNHH SX & TM Minh Ngọc (97,64%), Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát (66,22%).

Các công ty dẫn đầu trong trong ngành ống thép phải kể đến là Tập đoàn Hoa Sen, Ống thép Hòa Phát và Công ty Ống thép SeAH VN. 

Tính đến 31/5/2014, tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 31/05/2014 đạt hơn 1,544 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1.260 triệu USD.